XEA
Tio estetiska komponenter

Vad är XEA?

Designkonceptet XEA utgår från vårt övergripande förhållningssätt till design som tar hänsyn till våra egna krav på kompatibilitet, hög kvalitet, innovation, perfektion och estetik. Det utmynnar i tio punkter vars syfte är att förena grundläggande design, färger och ytbehandlingar för att uppnå ett enda standardiserat utseende: XEA kombinerar dormakabas produkt- och företagsvärldar för att bilda en universell design som talar ett språk som alla känner igen när det gäller innehåll och visuell närvaro.

Förresten, vet du vad förkortningen “XEA” står för?
X, är den romerska siffran för “tio”, står för de 10 elementen i modulsystemet.
EA står för engelskan “elements of aesthetics“. ”

1.
Identifierbara varumärkesprodukter

2.
Intuitiva symboler

3.
Användarvänliga gränssnitt

4.
Användarvänliga Kontrasterande ytbehandlingar

5.
Inramning

Varje XEA-produkt kan klart och tydligt identifieras som en dormakaba-produkt genom kännetecken som vår logotyp på produktens framsida

Alla symboler som används har reducerats till sina väsentliga delar, är lätta att förstå och har en hög igenkänningsfaktor.

Alla användargränssnitt har en reducerad, standardiserad design, en hög igenkänningsfaktor och används intuitivt.

En fördel är kontrasten mellan ljusa och mörka samt mellan matta och blanka ytbehandlingar. Det gör det lättare att hitta de enskilda funktionella delarna på våra produkter.

Flertalet dormakaba-produkter är försedda med en omgivande skyddsram som också skyddar mot yttre påverkan.

6.
Standardytbehandlingar

7.
Tydligt formspråk

8.
Flerskiktade kompositioner

9.
LED-indikator

10.
Kundanpassad design

XEA utgår från fyra standardkulörer som lätt kan kombineras för alla produkter. XEA färgnumreringssystem gör det möjligt att kombinera olika komponenter över helavärlden.

XEA formspråk grundar sig på monolitiska strukturer som avgränsas av platta, tvådimensionella ytor. Kurvor och tvärakanter utgör en kontrast.

Vissa XEA-produkter kännetecknas av en synlig flerskiktad struktur. De dekorativa skyddsplattorna ser till exempel mycketrobusta ut på grund av en synlig kant.

Många XEA-produkter har LED-ljuslister som signalerar tillträde, vägleder människor eller anger status. Tack vare den standardiserade formen och funktionen går det snabbt att lära sig de olika användningsområdena för alla produkter.

Utvalda och speciellt matchande material och kulörer erbjuder ett brett spektrum avlösningar som antingen smälter in i den omgivande arkitekturen eller sätter en individuell särprägel.

Om XEA

Grundformer, färger och ytbehandlingar som förenas till ett standardiserat utseende.

När Bernhard Heitz, ansvarig produktformgivare på dormakaba, tilldelades uppgiften att utveckla ett övergripande formgivningskoncept, var det en sak som stod klart: den estetiska utformningen måste inrymma en ny dimension av produktenhetlighet för människor och företag.

“Det nya formgivningskonceptet är en förening mellan olika estetiska stilar enligt Bauhausfilosofin med sin växelverkan mellan hantverk och konst eller mellan arkitektur och design om man så vill. Resultatet är ett tydligt produktspråk och diskret originalitet som kan infogas i ett objekt på ett harmoniskt sätt för att bilda en gemensam helhet.”

Bernhard Heitz
Strategisk produktutformning