Bostad

En komplett produktportfölj som uppfyller dina behov

För att säkerställa att obehöriga personer ej får tillgång till gemensamma utrymmen har hyresvärdar och fastighetsägare i flerbostadshus en skyldighet att sörja för de boende och samtidigt tillse att dörrbeslagningen till lägenheterna uppfyller de säkerhetskrav som gäller enligt nationella förordningar. 

Fastighetsägare bör samarbeta med ledande tillverkare för att installera kompletta passersystem som inkluderar behörighetskontroll över vem som har tillgång till områden och dess olika lokaler och utrymmen. De här säkerhetssystemen kan sträcka sig från vanliga mekaniska cylinderlås till flerdörrlås och till datorbaserade säkerhetssystem för flera anläggningar
.
Säkerheten och bekvämligheten för boende i bostäder är av avgörande betydelse. För att de boendes säkerhet och enkel passering ska kunna garanteras samtidigt som estetiken behålls i inredningsdesignen bör inblandade säkerhetsexperter engagera innovativa tillverkare av lösningar för passersystem. 

evolo smart – Lås upp dörren med mobilen

Vill du veta mer om oss eller om våra produkter så fyll i formuläret så återkommer vi till dig.