TouchGo – Det självklara valet

Produktchefen berättar

Att personer med demenssjukdom går in i fel rum upplevs som ett stort problem på många äldreomsorgshem idag, både bland personal och vårdtagare. Men hur skapar vi en trygg och säker tillvaro för dem med en demenssjukdom utan att göra intrång på deras integritet och självbestämmande? Lösningen stavas TouchGo.

Många vårdinrättningar har idag problem med att vårdtagare med en demenssjukdom inte kommer ihåg vilket rum som är deras eget, vilket leder till förvirring och otrygghet både för den som går fel och för den som får oväntat besök. Att kunna låsa om sig – inte minst om natten – är ett önskemål hos många, men att använda lås som vårdtagarna inte klarar av är också frihetsberövande och strider mot lagen.

Med låstekniken TouchGoTM är dörren till vårdtagarens rum ständigt låst – för den som inte ska ha tillgång till rummet. För behörig patient, anhörig eller personal däremot öppnas dörren både in- och utifrån bara genom en enkel handberöring. Inga nycklar, kodsystem eller passerkort krävs.

Tekniken är enkel. En bärbar sändare hängs runt halsen eller läggs i fickan på den som skall ha behörighet till rummet – och när sändaren reagerar på en mottagare på dörrens handtag så går dörren att öppna. Försöker en obehörig person, som inte bär sändare, att dra ner handtaget så förblir dörren låst. Dörrtrycket är också konstruerat så att dörren alltid är öppen inifrån även om det är låst utifrån.

– De vårdinrättningar som installerat TouchGo intygar att lösningen är både säker och bekväm. Här används inga koder, nycklar eller passerkort utan det är ett låssystem där varje dörr programmeras individuellt, säger Patrik Persson, produktansvarig för TouchGo på säkerhetsföretaget dormakaba.

I och med att varje dörr programmeras individuellt garanteras att den boende bara kommer in genom sin egen dörr. Behörigheten kan lätt ändras eller programmeras om vid eventuell flytt eller personalförändringar. Själva programmeringen görs med en huvudsändare direkt vid dörrhandtaget. På samma sätt kan man spärra en behörighet om någon sändare skulle tappas bort.

Andra områden där TouchGo-funktionen fungerar mycket praktiskt är till dörrar som leder till utrymmen som man av säkerhetsskäl vill hålla stängda; exempelvis in till kontors, medicin– och städutrymmen.

– Det är en stor lättnad, både för de som arbetar på vårdinrättningen och för de som bor där, att veta att ingen obehörig kommer åt rum som av en eller annan anledning skall hållas stängda. Bara att kunna lämna sina personliga tillhörigheter i rummet medan man går och fikar, eller att somna på kvällen i trygg vetskap att ingen kommer in under natten – för många är det idag långtifrån självklart.