Ett behovsanpassat passersystem. Skalbart smart och säkert, för att passa din vardag.

Våra lösningar är både tids- och kostnads­effektiva. Moderna arbetssätt och optimalt utnyttjande av byggnader och lokaler kräver flexibla system för passerkontroll som samtidigt inte ska begränsa arbetsflödet och inte heller ge höga kostnader för installation eller underhåll. Ett passersystem ska kunna anpassas till verksamhetens behov och vara en del av vardagen.

Ett behovsanpassat passersystem

Den åtkomst som ges ska passa verksam­heten, oavsett om det gäller en träningslokal som håller öppet 24/7, eller ett forskningscenter där begränsat tillträde är av största vikt. Ett behovsanpassat passersystem är en optimal lösning där säkerhetskravet är utgångs­punkten för att sedan hitta en lösning som passar verksamheten oavsett storlek och verksamhetsområde.

Intuitiva funktioner för smart användning

Våra passersystem är utformade för att passa alla behov – från små och medelstora kontor till offentliga platser med begränsade områden som flygplatser, till globala företag med kontor över hela världen. Både mjukvara och hårdvara för våra passersystem är utformade så att användningen är intuitiv och enkel att hantera.

Skalbarhet om behovet förändras

Under perioder kan det ställas högre krav på passersystemet. Skalbarheten i systemet är en viktig faktor för att få den säkerhet man eftersträvar både nu och senare. Våra hårdvarukomponenter och mjukvarulösningar är kompatibla, vilket därmed enkelt kan integreras i den befintliga tekniska infrastrukturen, kan enkelt hanteras och utökas, vid behov.

“Vi tittar alltid på kundernas behov från flera perspektiv. Förutom att erbjuda lösningar och produkter som tillgodoser kundernas varierande behov och krav, vill vi också att de är lätta att implementera, underhålla och hantera.”

Tore Brænna, Business developer

Mindre verksamheter

Restaurang / Salong
Gym / Föreningslokal etc.

Med våra lösningar för mindre verksam­heter har vi anpassningsbara lösningar där man enkelt  kan hantera alla behörigheter via en app. Det i kombination med att använda en smart­phone, kort eller nyckel­bricka som ­användarmedia innebär att man snabbt och smidigt kan begränsa eller ge tillgång

  • Begränsa / ge tillgång, säkert och ­enkelt
  • Konfigurera och hantera systemet med din smart­phone, inga special­kunskaper behövs
  • Ge begränsat tillträde genom en ­tidsprofil

Medelstora företag

Kontor / Vårdcentral / Äldreboende
Bostadsrättsförening etc.

Oavsett hur säkerhetsbehovet ser ut eller vilken typ av verksamhet som det ska täcka – våra lösningar för medelstora företag är flexibla, enkla att installera och använda. Installation, daglig drift och uppdateringar kan hanteras direkt av kund eller någon av våra partners, om så önskas.

  • Enkel och snabb montering
  • Bekväm drift och styrning
  • Användarvänligt
  • Skalbart om behovet förändras

Stora företag

Industri / Sjukhus / Resecentrum
Flygplats etc.

Oavsett hur säkerhetsbehovet ser ut eller vilken typ av verksamhet som det ska täcka – våra Ett passersystem för stora företag och industrier hanterar dagligen såväl tillfälliga behörigheter för besökare som långvarig kontroll av flödet av människor. Våra passer­system kan erbjuda integration i omgivande IT-infrastruktur och anpassas efter verksamhetens behov.

  • Stöder multisite och komplexa ­organisationsstrukturer
  • Integration i befintlig IT-infrastruktur
  • Modulbaserat för behovsanpassat ­passersystem

exivo på Kampsportens hus

Det molnbaserade passersystemet exivo har gjort hanteringen av inpassering i Kampsportens hus i Kristinehamn mycket smidigare.

I Kampsportens hus finns ett gym som tidigare hade ett ”stand alone”-system för inpassering. Men gymmet ville kunna administrera och ge access till många medlemmar och instruktörer och kunna fjärröppna dörrar. Efter att ha fått kontakt med dormakaba föll valet på Exivo.

– Det har gjort det möjligt för medlemmarna att öppna dörren med tagg, kort eller en app och gå in och träna i de lokaler som de har rätt att träna i, säger Kenneth Sundström.

Utanför gymmets huvudentré sitter en kortläsare med knappsats. Där krävs kort/tagg och PIN-kod för att kunna komma in – förutom för medlemmar med synnedsättning som endast behöver använda sitt kort – kravet på PIN-kod har tagits bort för dem.

I lokalen finns en dörr ner till styrketräningsrummet och där sitter en trådlös dörrbladsläsare som de som har behörighet kan öppna via sin app eller tagg. Samma sak gäller för övriga rum där bland annat karateträningen bedrivs. Kenneth Sundström menar att molnlösningar är framtiden och särskilt för små företag och organisationer med 5–10 dörrar.

– Slutkunderna vill ha flexibla system som är lätta att använda och de vill kunna få access till systemet utan att vara beroende av att sitta framför en dator. Sedan får det inte vara dyra installationskostnader. Vi har trådlösa dörrbladsläsare, det går snabbt att montera dem och du behöver ingen teknikerbakgrund för att göra det.

En annan sak som efterfrågas är öppna API-gränssnitt så att det enkelt går att göra en integration mellan passer- och bokningssystem. Kenneth Sundström har noterar att det är väldigt populärt för tennis- och padelanläggningar där banor ska bokas.

– Där passar ett molnbaserat system perfekt, med vårt öppna gränssnitt kopplar vi passersystemet till bokningssystemet, avslutar Kenneth Sundström.

Texten är ett utdrag ur en artikel som har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.
Läs hela artikeln på Securityworldmarket.com.

exivo

“Det blir kostnadseffektivt med en molnlösning för till exempel gym, bostadsrättsföreningar eller mindre företag som har 5–10 dörrar”


Kenneth Sundström, System Specialist & Solution Engineering EAD, på dormakaba

Läs mer om exivo

“Fysiska nycklar betydde merarbete. Jag behövde alltid vara på plats för att släppa in leverantörer”

Thobias Oertle, CEO of Windwerk

Mjukvara för alla typer av säkerhetsbehov

Vi har rätt mjukvara för allt från enkla lösningar utan krav på förkunskaper till avancerade ­program­varor, kompatibla med de flesta moderna och vanligt förekommande system för säkerhet, ERP och insamling av produktions­data. 

Läs eller ladda ner broschyrerna om våra olika passersystem!

Många av våra sortimentsbroschyrer och kampanjfoldrar finns även att beställa i tryckt format. På vår översiktsida kan du smidigt och enkelt se utbud och kostnadsfritt beställa material.

Beställ tryckt material