DEA nödutrymningsbeslag

Nödutrymningsbeslag du kan lita på. Testade och godkända i nöd-utrymningsstandarden
EN 179.

Alla dörrar är viktiga men det finns faktiskt dörrar som är viktigare än andra. Dörrar som alltid måste kunna öppnas för att rädda liv. För att säkerställa säker utrymning ur byggnader finns standarder som beskriver bland annat hur beslagen ska vara konstruerade och vilka belastningar de ska klara av utan att äventyra funktionen.

När behövs utrymningsbeslag?
Kraven på nödutgångar kan se olika ut för olika lokaler, bland annat beroende på hur många personer som befinner sig i byggnaden och hur verk samheten är utformad. Nödutrymningbeslag är vanligt förekomman de i alla typer av lokaler, både privata och offentliga såsom skolor, kontor och hotell.

Brandskyddskonsulten hjälper dig med vilken EU-standard som skall följas för att säkra ditt utrymningskrav. Vi hjälper dig med rätt produkt för dina utrymningsbehov.

Certifierad enligt EN 179 – Ett tryggt val
EN179 handlar om att rädda liv. För att uppnå det finns ett behov av standarder som med specifikationer säkerställer att produkterna uppfyller samma prestandakrav oavsett vilket nödutrymnings­­­­beslag du väljer.

För att intyga att produkten verkligen är CE-märkt och klarar de krav som finns i standarden EN 179 utfärdas ett certifikat om överensstämmelse från ett ackrediterat testinstitut. ­Certi­fikatet kallas CPR-certifikat. Produktens prestanda och tillverkningsprocess kontrolleras kontinuerligt av testinstitutet som en förutsättning för att certifikatet fortsatt ska gälla.

DEA nödutrymningsbeslag – ett dokumenterat tryggt val

DEA 901

DEA 901 används tillsammans med låshus DL 9197. Utrymning enligt EN 179 sker enkelt med ett grepp, vilket avspeglas i designen.

Egenskaper:
För utrymningsdörrar i byggnaders yttre skal där säker låsning i form av hakregel är viktig

När återinrymning krävs

För utrymningsdörrar som ingår i brandcellsgräns

Kan kombineras med passagesystem vid montage av dormakabas motorslutbleck Minidelta eller Minidelta Compact

DEA 903

DEA 903 används tillsammans med låshus DL 9197.

Egenskaper:
För utrymningsdörrar i passager/korridorer där utrymning behöver säkerställas från båda sidor av dörrbladet

Återinrymning kan ske från båda sidor av dörren

Kan kombineras med passagesystem vid montage av dormakabas motorslutbleck Minidelta eller Minidelta Compact

DEA 905

DEA 905 används tillsammans med låshus DL 9097.

Egenskaper:
För utrymningsdörrar i byggnaders yttre skal där säker låsning i form av hakegel är viktig

Kan kombineras med passagesystem vid montage av dormakabas motorslutbleck Minidelta eller Minidelta Compact

Kan kombineras med dörrautomatik ihop med montage av motorslutbleck, alternativt infälld hakregel

När återinrymning krävs, efter att utrymningshandtaget använts medges återinrymning vid ren mekanisk installation

DEA 907

DEA 907 används tillsammans med låshus DL 9097.

Egenskaper:
Utrymningsdörrar i passager/korridorer där utrymning behöver säkerställas från båda sidor av dörrbladet

Kan kombineras med passagesystem vid montage av dormakabas motorslutbleck Minidelta eller Minidelta Compact

Kan kombineras med dörrautomatik ihop med montage av motorslutbleck, ­alternativt infälld hakregel

Vill du veta mer? Läs mer här, eller kontakta din säljrepresentant.