Inspiration

Entrésystem

Sjukhusdörrar kan främja den allmänna hälsan

Sjukhusen måste dagligen hantera oräkneliga olycksfall och allvarliga sjukdomar och när allt handlar om liv och död kan dörrarnas och entrésystemens betydelse lätt hamna i bakgrunden. Men sjukhusen är inte enbart platser där patienterna träffar läkare, de är aktiva ekosystem där varje detalj kan fördröja eller förbättra läkeprocessen.

Tack vare en ständigt ökande forskning kring sambandet mellan smart sjukhusdesign och framgångsrika medicinska resultat är inte sjukvårdsinrättningarnas interiör längre ett eftersatt område. Av anledningarna som lyfts fram här nedan så har dörrar och entrésystem en ofantlig inverkan på den dagliga verksamheten på sjukhus och vårdinrättningar.

Hygien för att bekämpa vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är en plåga inom sjukvården, som tär på resurserna och kostar liv. Varje år dör nästan 100 000 personer av den här typen av infektioner, även i välutvecklade I-länder som USA. Utöver dessa dödsfall, som går att förhindra, kostar dessa vårdrelaterade infektioner upp emot 45 miljarder dollar varje år.

Även om vårdrelaterade infektioner är ett komplicerat område så är sjukvården övertygad om att det är ett slag som går att vinna, genom att kontrollera de virus, bakterier och svamppatogener som orsakar infektionerna.

Alla rör vid en dörr. Ett sätt att stoppa spridningen av livshotande vårdrelaterade infektioner är att använda antibakteriella dörrar eller dörrar som man inte rör vid.

Effektivt sätt att rädda liv

Vid ett medicinskt nödfall rör det sig om minuter, eller till och med sekunder, mellan liv och död. Besvärliga och opålitliga entrésystem kan avgöra hur mycket tid sjukhuspersonalen har för att rädda livet på patienten.

För sjukvårdspersonalen är livet på sjukhuset hektiskt. Oavsett om man är fastighetsskötare eller kirurg så kräver arbetet inom sjukvården ständiga rörelser för att hantera olika behov. En studie visade att vissa läkare använde sju procent av tiden på att gå från ett rum till ett annat.

Utan effektiva entrésystem kan det vara bökigt och ansträngande för personalen att ta sig till olika delar av sjukvårdsinrättningen. Bekväma åtkomstlösningar hjälper alla som arbetar på sjukhuset att fokusera på det som är viktigast.

Åtkomst som inkluderar alla

Under de senaste decennierna har den globala debatten om funktionshinder tagit stora steg framåt: I många delar av världen har man gjort stora framsteg för att förbättra åtkomsten och inkludera personer med funktionsnedsättningar. Men inget land eller stad har uppnått perfektion och sjukvårdsinrättningar måste bli ännu bättre på att hantera åtkomstproblem.

Högteknologiska åtkomstlösningar, som exempelvis känselhandtag och spakar, för att underlätta för synskadade eller fullt öppnande gångjärn som skapar säker och fri passage kan hjälpa till att göra sjukhusen tillgängliga för alla.

Sekretess och säkerhet

Sjukvårdsinrättningens dörrar är det första intrycket som patienterna får när de anländer. För att stärka moralen och känslan av att man har kommit rätt måste dörrar och entrésystem utstråla tillförlitlighet och säkerhet.

Människor är oftast mest sårbara och utsatta när de tillbringar tid på sjukhus. Detta gäller speciellt för dem som vistas där länge. Då är säkerhet och sekretess viktigt för att bibehålla den mänskliga värdigheten.

De modernaste entrésystemen lindrar kanske inte de svårigheter som patienterna upplever, men de kan på ett betydande sätt höja kvaliteten på det dagliga livet på sjukhuset.

Text av dormakaba Editorial Team

dormakaba är ett av de tre ledande företagen inom åtkomstkontroll och säkerhetslösningar på den globala marknaden.