Välkommen på licenskurs på dormakaba dKey

Kursens syfte är att utbilda våra säkerhetspartners i hur dormakaba dKey-konceptet fungerar. Kursen är licensgrundande och efter genomgången kurs erhålls kursbevis på att partner genomgått dormakaba dKey utbildning och kan ge support till slutanvändare.

För att vara berättigad till licensutbildning på dormakaba dKey krävs det att din verksamhet kan erbjuda, service, support och även installation av dormakaba dKey.

Kursavgift: Kostnadsfritt

Kursen erbjuds på följande datum och orter på dormakabas kontor. Kursen är cirka 3,5 timmar lång. Observera att det endast är max 6 st deltagare per kurstillfälle och att du kommer att bli kontaktad för att få din plats bekräftad.

Om du har några frågor kan du kontakta oss via mail, training.se@dormakaba.com eller din dormakaba-representant.

På kursen går vi igenom:

·         Att tänka på vid installation i dörrmiljö

·         Driftsättning av dKey och dKey tillbehör

·         Genomgång av samtliga funktioner i dKey

·         Support och felavhjälpning till slutkund

Utbildning - dormakaba dKey anmälan

Anmälan till kurs

Anmälan är bindande och personlig.
Stockholm / Solna, Telegrafgatan 6A
Malmö, Boplatsgatan 6
Göteborg, FO Petersons gata 28
Eskilstuna, Filargatan 12
Namn
Adress
Samtycke